0868 653 333

CHI THUÊ XE BÁN TẢI FORD RANGER

Hãng xe Hãng xe: Ford Ranger
Loại xe Loại xe: 05 chỗ cả lái
Mẫu xeKT Thùng xe: 1.743 x 1.560 x 511 mm
Giá xe Giá xe: Liên hệ: 0868 653 333
Giá ngoài giờ Giá ngoài giờ: Liên hệ: 0868 653 333
Giá km vượt Giá km vượt: Liên hệ: 0868 653 333