0868 653 333

CHO THUÊ XE BÁN TẢI TOYOTA HILUX

  Hãng xe Hãng xe: Toyota
  Loại xe Loại xe: 05 chỗ cả lái
  Mẫu xe KT Thùng xe: 1550 x 1620 x 490mm
  Giá xe Giá xe: Liên hệ: 0868 653 333
  Giá ngoài giờ Giá ngoài giờ: Liên hệ: 0868 653 333
  Giá km vượt Giá km vượt: Liên hệ: 0868 653 333